Bài tiến lên không còn gì là lạ với người chơi chúng ta nữa, được biết trò choi bài này có từ rất lâu, hầu như là có