Chiến tranh, ai cũng ghét các bạn hãy nghĩ mà xem, khi chiến tranh xảy ra ai là người được lợi. Chẳng ai cả, hơn cả thế người