Mỗi một thể loại trò chơi, người ta đều tìm cách biến cuộc chơi thành cuộc chiến đấu thực thụ để làm sao cho tinh thần chiến đấu của